Makedonya Eğitim İçin Danışmanlık Hizmetlerimiz

• Öğrencilerimize Makedonya üniversiteleri ve bölümleri hakkında bilgi vermek ve bölüm seçmesinde yardımcı olmak.
• Gerekli evrakları hazırlamakta öğrenciye rehberlik etmek.
• Hazırlanan evrakları kabul etmek.
• Onay öncesi ve sonrası işlemleri kontrol ve takibini yapmak.
•Hazırlanan evrakların Makedonca ya çevirisini yaptırmak.
• Makedonya'da Noter Apostil işlemlerini istenen şekliyle yaptırmak.
•Dış işleri bakanlığından öğrencinin onayını almak.
• Makedon Milli eğitim bakanlığından öğrencinin onayını almak.
• Üniversiteye istenen belgeleri teslim etmek.
• Üniversiteye öğrencinin kabulünü sağlamak.
• Üniversitelere kabul edildiklerine dair, resmi evrakları kabul etmek ve öğrenciye ulaştırmak.
• Vize çıkarılmasında rehberlik etmek.
• Makedonya'ya ulaşımı organize etmek - terminal ve hava limanından öğrenciyi almak.
• Üniversitenin yurduna yerleştirmek. Özel yurt isteyene yardımcı olmak.
• Kiralık evde kalmak isteyen öğrencilere ev bulmak ve yerleşmek konusunda yardımcı olmak.
• Üniversitenin hazırlık sınıfına yerleştirmek.
• Dil sınavına katılacak olan öğrencilere ya­dımcı olmak.
• Uluslararası geçerli Dil Belgesi olan öğrencileri birinci sınıfa yerleştirmek.
• Makedonya resmi makamlardaki oturma izni, öğrenci kimlik kartı, uluslararası öğrenci kimlik kartı, sağlık sigortası, polis kaydı vs. çıkar­ma­ya yardımcı
• Milli Eğitimde Öğrenci dosyası açtırmak.
• Öğrencinin her türlü problemiyle yakından ilgilenmek.
• Öğrencinin genel yaşama alışmasında yar­dımcı olmak.
• Velileri telefon, internet, posta yolu ile dersleri ve yaşamı hakkında talep edilirse bilgilendirmek.
• Öğrenciye istediği lisanda dil kursu sağlamak.
• Öğrenciye isteği üzerine, kurs veya özel ders sağlayarak okulunu başarıyla bitirmesinde yardımcı olmak.
• Erkek öğrencilerin askerlik tecil ve tehir (erteleme) işlemlerine yardımcı olmak.
• Makedonya Eğitim Merkezi Danışmanlığı olarak öğrencinin genel uyum sağlama, eğitim, sağlık, iletişim .ulaşım, banka işlemleri v.s. gibi sorunlarıyla yakından ilgilenmek.
•Üniversiteler arası yatay - dikey geçişlerde öğrenciye yardımcı olmak.