ASKERLİK TECİL İŞLEMLERİ

Yurt dışındaki öğretim kurumlarında okuyan öğrenciler için, her yıl bulundukları bölgedeki eğitim müşavirliği / ataşeliği veya konsolosluk tarafından düzenlenip, onaylanarak ilk seferinde derhal, takip eden yıllarda en geç o yılın 31 Ekim tarihine kadar kayıtlı askerlik şubelerine gönderilen öğrenci durum belgelerine işletilmelidir.

Öğrencilerin askerlikleri okudukları eğitim kurumlarının azami öğrencilik süreleri içinde olmak ve 29 yaş sınırını geçmemek üzere haklarında tanzim edilen öğrenci durum belgelerine dayanarak ertesi yıla kadar ertelenmektedir.

Yüksek öğretimde, eğitim-öğretim süresi 2 yıl olan okullarda azami öğrencilik süresi 4 yıl, 4 yıl olan okullarda azami öğrencilik süresi 7 yıl, 5 yıl olan okullarda azami öğrencilik süresi 8 yıl, 6 yıl olan okullarda azami öğrencilik süresi 9 yıldır.

Devlet veya kendi hesaplarına yurt içinde veya yurt dışında staj, yüksek lisans, ihtisas ve doktora yapanların askere celp ve sevkleri, yoklama kaçağı ve bakaya durumunda olmamak veya bu suçlardan ceza almamış olmak şartı ile ilgili kurumun teklifi üzerine, 33 yaşını doldurdukları yılın sonuna kadar tehir edilebilmektedir.

Makedonya üniversiteleri eğitim danışmalığı olarak siz öğrencilerimize en iyi danışmanlık sunmak bizim görevimizdir.

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA DUYURULARI

ASKERLİK VE PASAPORT İŞLEMLERİ KAÇ YIL SÜREYLE UZAYABİLİR.

Dil eğitimi: 1yıl.
Ön lisansı: 2 yıl.
Lisansı: 4–6 yıl.
Yüksek lisans (master) :2 yıl.
Doktora: 3 yıl.

Lisans seviyesinde üniversite öğrencisi için 29 yaş yüksek lisans için 33 yaş sonuna kadar öğrenimini tamamlamayanların askerlik ve pasaport işlemlerini doğacak problemlerden ötürü TC' Konsolosuğuna bildirilmesi zorunludur. Ayrıca Master, Doktora tezinizi verilen süre içinde hazırlayamıcaksanız sevk tehir süresinin bitiminden en az 2 ay önce Konsolosluğa bir dilekce ile öğrenim gördüğünüz dal, derece, ve bu dereceye başlama tarihinizi ve örgün öğrenci olduğunuzu belgeleyen gecikme sebeplerini ve dereceyi alacağınız tahmini tarihi bildiren resmi bir okul yazısı anlaşılır,tercüme edilmiş şekliyle Kosolosluğa sevk tehirini uzatmasını isteyebilirsiniz.Bilgilenmeniz amacıyla EUROSTAR EĞİTİM MERKEZİ bu konulara değinmiştir.